Chia semienka / Chia seeds

17:00

Ďalší skvelý prírodný, nenávykový energy booster a to chia semiačka.

Ako používam Chia ja? Podľa mňa je veľmi jednoduché zaradiť chia do denného jedálnička.
 • Najčastejšie si dám do vody 1 čajovú lyžičku chia a nechám napučať (10-20 min) vytvoria taky jemní gél a to vypijem. Čo sa mi na tomto veľmi páči nevytvoria takú nechutnú žaburinku ako ľanové semiačka.
 • pridávam ich do svojich green juice alebo aj do smoothies
 • zamiešavam ich do jogurtov
 • pomleté semiačka pridávam do muky keď robím palacinky (aby som nemala také výčitky svedomia, že maškrtím keď už tak zdravo)
 • taktiež ich niekedy jem cele a nijak neupravené (namočené) ako snack 
 A prečo by sme ich vlastne mali jesť?
 • Chia je najbohatším rastlinným zdrojom omega-3 mastných kyselín (viac ako losos)
 • neobsahujú cholesterol
 • semienka sa nemusia skonzumovať hneď po zomletí, nestrácajú na hodnote.
 • dodávajú energiu
 • normalizujú krvný tlak (Ľudia, ktorí majú srdcové problémy, alebo užívajú lieky na riedenie krvi (napr.warfarin, anopirin  by nemali konzumovať Chia semienka.)
 • pomáhajú pri chudnutí (energia na cvičenie, bohužiaľ ale nedodávajú vôľu na to cvičenie, navodzujú pocit plnosti ak ich konzumujeme napučané buď vo vode alebo jogurte, zlepšujú trávenie) 
  Ale  žiadna kúzla (semená) pre chudnutie neexistujú . Ak chcete schudnúť, budete musieť dodržiavať zdravé stravovanie, cvičenie a dôležitou súčasťou je tiež pozitívne myslenie
 • pomáhajú jemne detoxifikovať organizmus (myslím, že v dnešnom svete sa toto zíde každému z nás)
 • zlepšujú koncentráciu a pozornosť (mám odskúšané naozaj)
 • B komplex vitamínov
 • obsahujú 5x viac vápnika ako mlieko
 • neobsahujú glutén
 • Aztékovia, Mayovia a Inkovia používať chia ako jadro ich stravy a ako zdroj energie z jedla. Chia znamená "silu" v mayskej jazyku, a oni boli známi ako ako skvelý bežci pretože bežci a bojovníci by sa použiť na výživu pri behu na dlhé vzdialenosti, alebo počas bitky
 • ďalej obsahujú vitamíny A, B, E a D a minerálne látky vrátane vápnika, fosforu, draslíka, síry, železa, jódu, medi, zinku, sodíka, horčíka, mangánu, niacín, tiamín, kremík a anti-oxidanty.
 • a kopec ďalších výhod 
 Another great natural, non-addictive energy booster and chia seeds.

And How I use Chia ?. I think it's very easy to put chia in the daily diet.

 • add a couple tablespoons of chia into water (usually 1-2 tbs) Let sit for about ten maybe twenty minutes and you’ll have an incredible energy gel.
 •   I add them into green juice, or smoothies
 •  mix it into yogurt
 • I add ground seeds to flour when I make pancakes (so I don't have remorse that I eat sweets )
 •    also sometimes I eat them all over and raw (not soaked) as a snack
Why you should eat chia seeds? Here are some reasons:
 •  Chia is the richest plant source of omega-3 fatty acids (even more than salmon )
 • contain no cholesterol 
 • seeds after grinding don't lose nutritional value (so after griniding place them into   fridge ) 
 • energy booster
 •  normalize blood pressure (people who have heart problems or are taking blood thinners (eg. warfarin, anopirin should not consume Chia seeds.)
 • help with weight loss (energy to exercise, but unfortunately it doesn't give you  will to exercise, feeling of fullness after they are consumed either soaked in water or yoghurt, improve digestion)
  BUT there is no magic ( seed) for weight loss. If you want to lose weight, you'll need to follow a healthy diet, exercise and important part is also positive thinking
 •  help gently detoxify the body (I think in today's world that need  everybody)
 • improve concentration and attention (I really tried and it works ) 
 • B complex vitamins
 •  contain 5 times more calcium than milk
 • do not contain gluten
 • Supposedly, the Aztecs, Mayans and Incans use chia as a staple of their diet and as an energy food. Chia means “strength” in the Mayan language, and they were known as the “Indian Running Food” because runners and warriors would use them for sustenance  while running long distances or during battle 
 •  also contain vitamins A, B, E and D, and minerals including calcium, phosphorus, potassium, sulfur, iron, iodine, copper, zinc, sodium, magnesium, manganese, niacin, thiamine, silicon and anti-oxidants.
 • and plenty of another benefits 
Thanks for looking and commenting! May the force be with you 

You Might Also Like

1 komentárov

 1. I just bought them today SO happpy and they look so cute

  OdpovedaťOdstrániť

I love your comments and also your blogs so leave me you address (so I can check and maybe even stalk) but please no more follow for follow - if you like me follow me, if not - don't, no hard feelings :)